Възможни взаимодействия на мелатонин с лекарства | Melatonin Relax - мелатонин срещу безсънието, проблемите със съня и стреса
 

 

Възможни взаимодействия на мелатонин с лекарстваАнтидепресанти
Някои данни сочат, че добавките с мелатонин може да намалят при някои пациенти ефекта на антидепресанти като дезипрамин и флуоксетин. Освен това флуоксетинът показва склонност да намалява нивото на мелатонин в организма.

Антипсихотици
Общ страничен ефект на медикаментите от групата за лечение на шизофрения е появата на tardive dyskinesia. Наблюдения върху пациенти с диагноза шизофрения и tardive dyskinesia показват, че приемът на мелатонин при тях намалява движенията на устата.

Бензодиазепини
Комбинирането на мелатонин с тризолам изглежда да подобрява качеството на съня (нужни са още изследвания). Отделни данни сочат, че в някои случаи приемът на добавки с мелатонин може да помогне на пациентите да спрат дългосрочната бензодиазепинова терапия, с което да се избегне пристрастяването.

Медикаменти за повлияване на кръвното налягане
Мелатонинът може да намали ефективността на част от медикаментите за повлияване на кръвното (има данни за метоксамин и клонидин). В допълнение лекарствата от клас calcium channel blockers (нифедипин, верапамил, дилтиазем, амлодипин, нимодипин, фелодипин, низолдипин и бепридил) могат да доведат до спадане нивото на мелатонин в организма.

Употребата на бетаблокери (включително пропранолол, ацебутолол, атенолол, лабетолол, метопролол, пиндолол, надолол, соталол и тимолол) може да намали производството на мелатонин от организма.

Антикоагуланти, Blood-thinning Medications
Мелатонинът може да увеличи риска от прокървяване при антикоагуланти като например варфарин.

Интерлевкин-2
Изследване сред 80 пациента с рак употребата на мелатонин едновременно с интерлевкин-2 е демонстрирало по-значим регрес на тумора и по-високо ниво на преживяване отколкото лечението само с интерлевкин-2.

НСПВС
Нестероидните противовъзпалителни средства като например ибупрофен могат да намалят концентрацията на мелатонин в кръвта.

Стероиди и имуносупресори
Мелатонин не бива да се приема едновременно с кортикостероиди или други медикаменти, използвани за потискане на имунната система, тъй като хормонът може да намали сериозно тяхната ефективност.

Тамоксифен
Предварително изследване предполага, че комбинирането на тамоксифен и мелатонин може да е от полза при някои пациенти с рак на гърдата и други видове рак (необходими са още изследвания).

Други субстанции
Кофеинът, тютюнът и алкохолът могат да намалят количеството мелатонин, произвеждано от тялото, докато кокаинът и амфетамините имат обратното действие.

 

 

 


Copyright © melatoninrelax.com - Volenta 2022
Designed byVolenta